top of page

V BOMB JACK studiu můžeme hotový mix masterovat přes analogový pás ...

 

    ... nahrávka získá analogovou saturací větší objem, roztáhne se stereobáze, 

        všechny prostorové efekty jsou detailnější a prostornější, přirozená komprimace

          spojená s extrémním obohacením o sudé alikvóty zejména ve spodním spektru,

             způsobí neuvěřitelnou sametovost a měkkost při zachování dynamické brutality ...

 

 

bottom of page